Att upprätthålla en god hygiennivå i fastigheten under influensasäsongen ger ett bra skydd mot luftburna virus, bakterier och allergener. Det mest allvarliga virusfallen kan till och med spridas till globala pandemier. Här är några enkla tips för att minimera risken för infektion.