Megalam EnerGuard är den senaste utvecklingen av renrumspaneler. HEPA/ULPA-filtret har utvecklats av Camfil specifikt för reglerad renrumsindustri genom flera års forskning och applikationstest. Läs mer här: