I Club Camfil samlar ni poäng, poäng som sedan kan användas i klubbens premieshop. Om ni är fler anmälda från ert företag samlar ni poäng till en gemensam poängpott. 

Ta mig till Club Camfil